АЖИГЛАГЧ

Монголд, Монголын хэвлэл мэдээлэлд юу болж байна?

Максима: 2013 онд телевизийн зар сурталчилгааны зах зээлийн хэмжээ 60 сая орчим ам.доллар байсан бөгөөд үүнээс хамгийн багадаа 18 сая ам.доллар нь ямар ч үзэгчгүй рекламанд зарцуулсан мөнгө байсан …

Posted by Mongol on 2014/01/29

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн нийтлэл, нэвтрүүлгийн мониторинг болон зөвлөх үйлчилгээг олон улсын түвшний аргачлалаар явуулдаг “Максима” судалгааны агентлагын 2013 оны монголын телевиз үзэлтийн судалгааны үр дүнд хийсэн ажиглалтын танилцуулгыг үзнэ үү.  Тус компани 2014 оноос эхлэн телевиз үзэлтийн судалгааны сар тутмын ерөнхий тайланг хэвлэн тарааж эхэлсэн байна.   2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_02

2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_03 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_04 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_05 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_06 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_07 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_08 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_09 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_10 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_11 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_12 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_13 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_14 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_15 2013 оны телевиз үзэлтийн судалгаа_Page_16

Сэтгэгдэл бичих

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: