АЖИГЛАГЧ

Монголд, Монголын хэвлэл мэдээлэлд юу болж байна?

УРИАЛГА

Posted by Mongol on 2008/09/26

Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудад

2008 оны 6-р сарын 29-нд болсон УИХ-ын сонгуулийн сурталчилгаа, санал хураалт, санал тооллого болон сонгуулийн дүнг гаргах явцад улс төрийн нам, эвсэл, нэр дэвшигчдийн зүгээс болон янз бүрийн шатны сонгуулийн байгууллагууд зарим алдаа, хууль зөрчсөн үйлдэл гаргаж байсны улмаас сонгууль тойрсон зөрчил даамжирч улмаар эмгэнэлт үр дагаварт хүргэсэн ба одоо хүртэл маргаан үргэлжилсээр байна. 

Иймээс хэдхэн хоногийн дараа буюу 10-р сарын 12-нд болох Орон нутгийн хурлын сонгуулиар дээрх алдаа, хууль зөрчсөн  үйлдлийг давтан гаргуулахгүйн тулд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд  чухал үүрэг гүйцэтгэх ёстой гэж үзээд дараах уриалгыг гаргаж байна. 

1. Аймаг, сум, нийслэл, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал нь сонгогч иргэдэд хамгийн ойр, тэдний шууд төлөөлөл болж байдгийг харгалзан УИХ-ын сонгуулиас дутуугүй ач холбогдол өгч мэдээлж сурвалжлах, 

2. Энэ удаагийн орон нутгийн хурлын сонгуулийн кампанит ажил богино хугацаанд үргэлжлэх тул түүний явц, зохион байгуулалт нь хууль, журмын  дагуу байгаа эсэхийг цаг алдалгүй сурвалжилж олон нийт, холбогдох байгууллагуудын анхаарлыг хандуулж байх, 

3. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд өөрсдийн эзэмшил, харьяаллаас үл хамааран олон нийт сонгуультай холбоотой үнэн зөв, бодитой мэдээлэл авах эрхийг хүндэтгэн үзэж нийтлэл нэвтрүүлгээ чиглүүлэн ажиллах, 

4. Орон нутгийн хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу арилжааны телевизүүд сонгуулийн сурталчилгааны хязгаарлалт, зохицуулалтыг ягштал баримталж ажиллах, харин Олон нийтийн радио, телевизээр орон нутгийн Хурлын сонгуулийн аливаа сурталчилгааг явуулахгүй байх, 

5. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд, сэтгүүлчид мэргэжлийн тулгуур зарчмуудыг баримталж, улс төрийн намууд, нэр дэвшигчдийн сурталчилгааг аль болох тэнцвэртэй явуулах, тэдний талаар олон талын мэдээлэл өгч, иргэд бодит мэдээлэл дээр тулгуурласан ухамсартай сонголт хийхэд нь туслах,   

6. Төлбөртэй сурталчилгааг үзэгч, сонсогч, уншигчдад ойлгогдохуйц ялган зааглах, 

7. Далд сурталчилгаа явуулахгүй байх, сонгуультай холбоотой нэр хаяггүй нийтлэл, нэвтрүүлгийг гаргахгүй байх, гэхдээ ноцтой баримтыг илчилсэн тохиолдолд эх сурвалжаа нууцлах,

8. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, мэргэжлийн байгууллага, сэтгүүлчид сонгуулийн үеэр баримтлах редакцийн дотоод журам, ёс зүйн зарчим зэрэг өөрийн зохицуулалтын бусад механизмыг өргөнөөр ашиглах.   

СЕХ-ны дэргэдэх хараат бус Хэвлэл мэдээллийн орон тооны бус зөвлөл

2008 оны 9-р сарын 26.

Сэтгэгдэл бичих

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: