АЖИГЛАГЧ

Монголд, Монголын хэвлэл мэдээлэлд юу болж байна?

УИХ-ын сонгуулийн хэвлэл мэдээллийн сурталчилгааны тэнцвэрт байдлын талаар нам, эвсэл, нэр дэвшигч, иргэд, хуулийн этгээдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч байна

Posted by Mongol on 2008/06/12

Та бүхэнд нэгэн хэвлэлийн мэдээг толилуулья.

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэд Хэвлэл мэдээллийн орон тооны бус зөвлөл байгуулагдлаа. Уг зөвлөлийн ажиллах журам, бүрэлдэхүүнийг нь баталж нэг талаас хэвлэл мэдээллийн мэргэжлийн болон төрийн бус байгууллагууд, нөгөө талаас сонгуульд оролцож буй нам, эвслийн тэгш төлөөллөөс бүрдүүлсэн байна.

Зөвлөл нь нам эвсэл, нэр дэвшигчийн  хэвлэл мэдээллийн сурталчилгааны тэнцвэрт байдал буюу Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37.4-37.5 дахь заалт (сурталчилгааны сонин хэвлэл, ухуулах болон зурагт хуудас, бусад материалын хэмжээний хязгаарлалт), 37.7-37.10 дахь заалтууд (Олон нийтийн  радио, телевизийн сурталчилгааны тэнцвэртэй байдал ба арилжааны телевизийн төлбөртэй сурталчилгааны хязгаарлалт)-ын хэрэгжилтийн талаар ирүүлсэн өргөдөл гомдлыг хянан үзэж санал дүгнэлт гарган Хороонд танилцуулах үүрэгтэй ажиллах юм.

Одоо 2008 оны УИХ-ын сонгуулийн хэвлэл мэдээллийн сурталчилгааны тэнцвэрт байдлын талаар нам, эвсэл, нэр дэвшигч, иргэд, хуулийн этгээдийн өргөдөл, гомдлыг СЕХ-ны ажлын албаар дамжуулан хүлээн авч байна.

2008.06.12

Тайлбар: Энэ зөвлөлд Цэрэнжав миний бие багтдаг, бас зөвлөлийн даргын үүргийг гүйцэтгэх болсон тул чадах ядахаараа санаа тавьж, өөрийн блогийг ашиглан хүмүүст хүргэж байгаа маань энэ.

Сэтгэгдэл бичих

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: